Advertising

อย่าตัดสินคนแค่ภายนอก

กว่าจะเกิด เป็นผีเสื้อสีปีกสวย
กาลเวลา ช่วยให้งามตามวิถี
จากตัวหนอน เป็นดักแด้ ถูกย่ำยี
กลับดูดีหลังลอกคราบ ภาพน่ายล
เปรียบเช่นการตัดสินคนเพียงแรกเห็น
ผิดประเด็นผลลัพธ์จึงสับสน
เมื่อไร้ซึ่ง การรับรู้ ในตัวตน
ตัดสินคนด้วยภาพลักษณ์…จึงพลาดไป

ความโศกเศร้าเยียวยาตัวเองได้

Grief can take care of it self.
Of a joy you must have somebody
to divide it with.

ความโศกเศร้า…
มันสามารถเยียวยาตัวเองได้ก็จริง
แต่การจะได้รับความเบิกบานอย่างเปี่ยมล้น
จะต้องมีใครสักคนเข้ามาช่วยแบ่งปัน

Advertising