การหักหลังและการประจาน

การ “หักหลังประจานเพื่อน”
เปรียบได้กับการ
“หักหน้าประจานตัวเอง”

Tags: ,

VINE & LACE