การเป็นผู้นำที่ดี

การเป็น “ผู้นำ”
ไม่ใช่การเดินนำคนอื่น
แต่การเป็น “ผู้นำที่ดี”
ย่อมอยากให้คนอื่นเดินตาม

Tags: , ,

VINE & LACE