กุมภาพันธ์ 6

การเป็นผู้นำที่ดี

การเป็น “ผู้นำ”
ไม่ใช่การเดินนำคนอื่น
แต่การเป็น “ผู้นำที่ดี”
ย่อมอยากให้คนอื่นเดินตาม


ป้ายกำกับ:, , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 6 กุมภาพันธ์ 2557 by admin in category "คําคมสอนใจ