แก้แค้นยิ่งแค้นใจ

การแก้แค้นยิ่งจะทำให้คนอื่นนั้นแค้นใจ
แต่การให้อภัย ยิ่งจะทำให้คนอื่นสำนึกได้

Tags: , ,

VINE & LACE