การแบ่งปัน

“ความสุข” นั้น ถ้าสามารถแบ่งปันกันได้ ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
แต่สำหรับ “ความทุกข์” แล้ว ถ้าแบ่งปันกันได้ จะลดลงครึ่งหนึ่ง

Tags: , ,

VINE & LACE