น้อยคนที่ห่วงใย

ขณะที่คนมากมายกำลังจ้องมองว่าคุณบินได้สูงแค่ไหน
แต่จะมีเพียงน้อยคนนัก ที่ห่วงใยว่าคุณบินเหนื่อยไหม

Tags: , ,

VINE & LACE