ข่าวลือ

ข่าวลือ
ถูกสร้างขึ้นมา…โดย “คนที่เกลียด”
ถูกส่งต่อ….โดย…”คนไม่คิด”
และย่อม…ถูกเชื่อ…โดย…”คนหูเบา”

Tags: , ,

VINE & LACE