ข้อดีของการฝันร้าย

ฝันร้ายถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
เพราะว่ามันเป็นแค่ความฝัน
แต่ฝันดีแล้วตื่นขึ้นมา
รู้ว่าเป็นเพียงแค่ความฝัน
บางทีก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะ….

VINE & LACE