คนเราชอบฟังความจริง

คนเราชอบฟังความจริง
แต่ไม่ใช่ทุกคน
ที่จะยอมรับความจริงได้

Tags: , ,

VINE & LACE