ความคาดหวัง

ความคาดหวัง เป็นรากฐาน แห่งความโศกเศร้า ทั้งมวล
“Expectation is the root of all heartache.”
William Shakespeare

Tags: , ,

VINE & LACE