มีนาคม 3

ความคิดเห็นคือ?

ความคิดเห็น คือ
สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
“ความรู้ “ กับ ความ “ไม่รู้”


ป้ายกำกับ:, ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 3 มีนาคม 2557 by admin in category "คําคมสอนใจ