ความพยายามที่ไม่สุด

น้ำมันที่ไม่ร้อน
ทอดอะไรก็ไม่สุก
เฉกเช่นความพยายาม
ถ้าไม่ทำให้ถึงที่สุด
ย่อมไร้ผลสำเร็จ

Tags: , ,

VINE & LACE