ความรักเหมือนตด

ความรักเปรียบเหมือนกับ “ตด”
แม้จะมองไม่เห็นด้วยตา
แต่ก็รับรู้ได้ว่า..มีอยู่จริง

Tags: , ,

VINE & LACE