สิงหาคม 25

“ชอบคนพูดตรงๆ”

หากใครบอกว่า “ชอบคนพูดตรงๆ”
ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราพูดตรงๆกับเขา แล้วเขาจะชอบเรา เพราะมันคนละเรื่องกัน
ที่เขาชอบก็จริงอยู่ เพราะเขาได้รู้ความจริง (จากเรา) แต่ในใจจะโกรธเคืองหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่อง
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะชอบพูดตรงๆกับเรา
เพราะบางครั้งคำว่าชอบคนพูดตรงๆ อาจเป็นเสมือนการทำให้เราหงายไพ่ในมือขึ้นมาเท่านั้น
(โก๋เอก ใจเย็น)


ป้ายกำกับ:, , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 25 สิงหาคม 2555 by admin in category "คําคมอกหัก