ความโศกเศร้าเยียวยาตัวเองได้

Grief can take care of it self.
Of a joy you must have somebody
to divide it with.

ความโศกเศร้า…
มันสามารถเยียวยาตัวเองได้ก็จริง
แต่การจะได้รับความเบิกบานอย่างเปี่ยมล้น
จะต้องมีใครสักคนเข้ามาช่วยแบ่งปัน

Tags: ,

VINE & LACE