การศึกษา

คนรวยคือผู้กำหนด
หลักสูตรการศึกษา
ส่วนคนจนร่ำเรียนปริญญา
เพื่อมาทำงานให้คนรวย

Tags: , ,

VINE & LACE