คำคมคนภักดี

ร้อยคนรัก…หรือจะเท่า
หนึ่งคนที่ภักดี
ร้อยคำหวานที่มี…หรือจะเท่า
หนึ่งคำที่จริงใจ

Tags: , ,

VINE & LACE