สุขภาพกับการงาน

มนุษย์ยอมเสียสุขภาพ เพื่อหาเงิน
แล้วก็ยอมเสียเงิน เพื้อฟื้นฟูสุขภาพ

Tags: , ,

VINE & LACE