เรียนรู้การให้

เรา เรียนรู้เพื่อให้ คนอื่น
ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ มากมาย
แต่เรียนรู้ในการให้เพราะทราบดีว่า
การไม่มี นั้นเป็นอย่างไร?

Tags: , ,

VINE & LACE