คิดไปเอง

“คิดไปเอง”
คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
สำหรับคนที่ “รอคอย”

VINE & LACE