คุณเป็นคนใจกว้าง พอหรือไม่

บทพิสูจน์ว่า ตัวคุณเป็นคนใจกว้าง พอหรือไม่
นั่นคือการยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างสงบนิ่ง

VINE & LACE