ชายขี่ควาย

ชายคนหนึ่ง        ขี่ควาย           หมายเป็นหนึ่ง
ขี่ไปครึ่ง                    ลืมที่หมาย      จะไปไหน
เดินเวียนวน            ไร้ปลายทาง    จะไปถึง
หมดอาลัย                 จึงทนอยู่      คู่กับควาย
–  –  –  –  –
อันคนเรา           ถ้าไร้ซึ่ง         เป้าประสงค์
ต้องเวียนวง               พลัดหลง        จาก ใจหมาย
ไม่สามารถ                 สำเร็จกิจ        ชีวิตวาย
เปรียบดั่งคน              ที่ขี่ควาย         แล้วลืมเลือน

Tags: , ,

VINE & LACE