ซื้อแต่ของไม่จำเป็น

ถ้าหากคุณ ” ซื้อ ” > แต่ สิ่งของที่ ” ไม่จำเป็น ”
ในอีกไม่ช้า , คุณก็ต้อง ” ขาย ” > สิ่งของ ..ที่คุณ ” จำเป็น “

– วอร์เรน บัฟเฟตต์ –

Tags: , ,

VINE & LACE