มกราคม 1

กระเป๋าแห้งกลัวคนอื่นรู้ว่าไม่มีเงิน

ตอนกระเป๋าแห้ง… มักกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเอง “ไม่มีเงิน”
ตอนกระเป๋าตุง…. มักกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเอง “มีเงิน”


ป้ายกำกับ:, , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 1 มกราคม 2556 by admin in category "คําคมแรงๆ