ติดกระดุมเม็ดแรกผิด

หากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้ว
เม็ดต่อไป….มันก็ย่อมผิดหมด

Tags: , ,

VINE & LACE