ไมตรีไม่เคยมีหมด

ตึกยังรู้พัง
สตางค์ยังรู้หมด
แต่มิตรไมตรีอันสวยสด
หรือจะมีหมดเหมือนสตางค์

Tags:

VINE & LACE