ตุลาคม 14

ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนปากเสีย

ถ้าหากรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนปากเสีย
ก็ควรพูดให้น้อย…แล้วจงคิดให้มากCopyright 2019. All rights reserved.

Posted 14 ตุลาคม 2554 by admin in category "คําคมแรงๆ