ตุลาคม 1

มีปัญหาเพราะทำตามหน้าที่

“ถ้าหากทำตามหน้าที่แล้วยังมีปัญหา
แต่ก็ยังดีกว่ามีปัญหาเพราะไม่ทำตามหน้าที่”


ป้ายกำกับ:, , , , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 1 ตุลาคม 2554 by admin in category "คําคมสอนใจ