ทำในสิ่งที่ดี

ไม่มีทางที่ทุกคนจะชอบเรา
ขนาดเรายังไม่ชอบทุกคนเลย
ฉะนั้นจงทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและเหมาะสมก็โอเคแล้ว

VINE & LACE