นิยามความรัก รักอย่างเข้าใจ

เป็นเรื่องยาก
ที่จะเข้าใจความหมายของคำว่า”รัก”
แต่ก็ไม่ยากเกินไปนัก
ที่จะรักอย่างเข้าใจ

Tags: , ,

VINE & LACE