น้ำพยุงเรือได้ ก็ล่มเรือได้เช่นกัน

แม้ว่า “น้ำ” จะสามารถ “ช่วยพยุง” เรือได้
แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ “ล่มเรือ” ได้เช่นกัน

Tags: , ,

VINE & LACE