ตุลาคม 3

ปริมาณของ “ความสุข”

ปริมาณของ “ความสุข”
ไม่ได้วัดกันที่จำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ
แต่ขึ้นอยู่กับ “มุมมอง” ของเรา ที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”


ป้ายกำกับ:, , , , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 3 ตุลาคม 2554 by admin in category "คําคมโดนใจ