ผู้ใหญ่ กับ เด็ก

ผู้ใหญ่=แยกไม่ออกระหว่างคำว่า  “เถียง” กับ “อธิบาย”
เด็ก=แยกไม่ออกระหว่างคำว่า  “ด่า” กับ “หวังดี”

VINE & LACE