ตุลาคม 3

ผู้ไม่มีแผลเป็น

ผู้ที่ไม่เคยมีแผลเป็น… เปรียบได้กับผู้ที่ยังขาดประสบการณ์


ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 3 ตุลาคม 2554 by admin in category "คําคมโดนใจ