ผู้ไม่มีแผลเป็น

ผู้ที่ไม่เคยมีแผลเป็น… เปรียบได้กับผู้ที่ยังขาดประสบการณ์

Tags: , ,

VINE & LACE