การพัฒนาการ

“Progress always involves risk.
You can’t steal second with your foot on first.”

พัฒนาการมักจะมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
คุณจะไม่สามารถขโมยเบสบอล 2 ได้เลย หากว่าเท้ายังแตะเบสบอล 1 อยู่

Tags: , ,

VINE & LACE