มิตรภาพบนเส้นทางธุรกิจ

มิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นบนเส้นทางธุรกิจ
ย่อมดีกว่าธุรกิจที่ก่อตัวขึ้นบนเส้นทางมิตรภาพ

Tags: ,

VINE & LACE