ระยะห่างของคนหมดใจ

“ระยะห่าง” ของคน “หมดใจ”
มันคือ  “ระยะทำใจ” ของคนที่ “ยังรัก”

Tags: , ,

VINE & LACE