ความรักคืออะไร?!

ความรักคืออะไร…ใครรู้
ความรักคือเส้นทางสู่ความผิดหวัง
อีกนัยหนึ่ง ความรักเปรียบได้กับพลัง
คือเส้นทางจากความหวังสู่ความจริง

Tags:

VINE & LACE