โลกเบื่อเราหรือไม่?!

วันไหนก็ตามที่เรารู้สึกเบื่อโลก
ให้ถามโลกกลับไปด้วยว่า… “เบื่อเราบ้างไหม?”

Tags: , ,

VINE & LACE