มกราคม 1

กำลังใจสร้างได้

“กำลังกาย” ที่เริ่มหมดไป
สามารถสร้างได้จาก
“กำลังใจ” ของใครบางคน


ป้ายกำกับ:, , , , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 1 มกราคม 2557 by admin in category "คําคมความรัก