สองหูหนึ่งปาก

คนเรามีสองหู
แต่มีเพียงหนึ่งปาก
เพื่อที่จะฟังให้มากขึ้น
และพูดให้น้อยลง

Tags: , ,

VINE & LACE