สาเหตุของการโกหก

สาเหตุของการโกหก
เพราะไม่สามารถทำสิ่งที่บอกไว้ได้
และสิ่งที่บอกไว้…ก็ไม่ได้ทำ
มันไม่ใช่สิ่งที่ดี

Tags:

VINE & LACE