อยากมีรักก็ต้องพร้อมยอมรับความเจ็บปวด

หากว่าเราปรารถนาดอกกุหลาบ
ก็จงยอมรับในหนามอันแหลมคมของมันด้วย

Tags: , ,

VINE & LACE