ให้วัดค่าที่จิตใจ

ด้วยสังคม..วัดค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนย่อมสร้าง..จิตใจ..ไว้ใฝ่ดี

Tags:

VINE & LACE