อย่ากลัวหากต้องพูดว่า …ขอโทษ

อย่ากลัวหากต้องพูด คำว่า …ขอโทษ
ถ้าตัวเราเองเป็นฝ่ายผิด
เพราะไม่แน่ว่าอีกฝ่าย อาจจะรอใช้สิทธิ์
คำว่า….ให้อภัยอยู่!!

Tags: , ,

VINE & LACE