อย่าอายที่จะไม่รู้

อย่าอ่าย ที่จะบอกใครว่า “ไม่รู้”
เพราะนั่นแหล่ะเราจะได้ “เริ่มเรียนรู้”

VINE & LACE