อย่าเชื่อคำว่าโสด

อย่าได้เชื่อคำว่าโสดจากผู้หญิง
และอย่าเชื่อคำว่ารักจริงจากผู้ชาย

Tags: , ,

VINE & LACE