อย่าแลกเพื่อน

จงอย่าเปลี่ยนเพื่อนเก่า
เพื่อแลกกับเพื่อนใหม่

Tags: , ,

VINE & LACE