อย่าใช้ ร่างกายแลกกับความรัก

อย่าใช้ ร่างกาย แลกกับความรัก
เพราะมัน ไม่คุ้มค่า กับ…สิ่งที่เสียไป
แต่ จงใช้ …ใจ แลกใจ
อย่างน้อยๆ มันก็แค่เสียใจ…แม้ไม่ได้อะไรมาก็ตาม

Tags: , ,

VINE & LACE