เคล็ดลับการครองบัลลังก์ของ “ฮั่นโกโจ”

ฮั่นโกโจ กษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์ฮั่น เคยกล่าวว่า
“พูดถึงการวางแผนแล้ว ข้าหาสู้จางเหลียงได้ไม่
เพราะจางเหลียงนั่งวางแผนอยู่ในกองบัญชาการ แต่สามารถกำหนดชัยชนะไกลนับพันลี้
พูดถึงการปกครองประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้ว ข้าก็หาสู้เซียวเหอได้ไม่
เพราะเซี่ยวเหอรู้จักเอาใจใส่ราษฎรสนองเสบียงกรังไม่สิ้น
พูดถึงการสู้รบก็เช่นกัน ข้ามิอาจสู้หันซิ่นได้
เพราะหันซิ่นสามารถนำทหารนับหมื่นออกรบคราใด ย่อมชนะครานั้น
บุคคลทั้งสามล้วนเป็นยอดคน แต่ข้าสามารถใช้งานคนทั้งสามได้
นี่คือเคล็ดลับในการครองบัลลังก์ของข้า”

Tags:

VINE & LACE